FCI-domare


Sedan 2010 är jag auktoriserad exteriördomare.


Lista på vilka raser jag dömer hittar man på http://www.fci-judge.org


Copyright © All Rights Reserved