FCI-domare

Sedan 2010 är jag auktoriserad exteriördomare.

 

Lista på vilka raser jag dömer hittar man på http://www.fci-judge.org/FciJudge/

 

Copyright © All Rights Reserved